Henvisning

Børneterapiklinikken tager imod private henvendelser og har ikke aftale med den offentlige sygesikring. Klinikken modtager derudover henvisninger fra flere forsikringsselskaber og pensionskasser, (dvs. sundhedsforsikringer, der har en særlig samarbejdsaftale).

Pris

Undersøgelse/behandling/samtale:
2100 kr. pr. konsultation (45 min.)

Telefonkonsultationer og udfærdigelse af erklæringer afregnes også i henhold til ovenstående. Afbud/udeblivelse dækkes ikke af evt. forsikring og faktureres, med mindre afbuddet er meddelt klinikken 24 timer før. Ved længerevarende terapi-forløb aftales prisen individuelt. Ligesom undervisning, foredrag og supervision honoreres efter aftale.
Betaling skal foreligge inden for 3 dage og altid inden næste konsultation

Tilskud

Man kan skifte til sygesikringsgruppe 2 og få størstedelen af udgiften til speciallæge refunderet. Sygesikringsgruppen skal være skiftet 2 uger før første konsultation. Der betales i klinikken, og efterfølgende skal man indlevere faktura til borgerservice, som refunderer beløbet, på nær egenbetaling.

Man skifter sygesikringsgruppe ved at henvende sig skriftligt, over nettet eller personligt til borgerservice i bopælskommunen.

Kontakt

Telefon

42 60 20 81

Adresse

Helsebakken 11A, 2900 Hellerup

CVR

25 37 73 46